ក្ដៅៗ!!EDC ជូនដំណឹងពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតំបន់ចែកចាយភ្លើងមួយចំនួន ទៅតាមពេលវេលា ទីកន្លែង នៅខេត្តកណ្ដាល និងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា

(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការប្រកាសផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួន ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងក្នុងខេត្តកណ្ដាល និងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ ដល់ ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់ការងារជួសជុលដំឡើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញបង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវផងដែរ៕ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖ ផ្តល់សិទ្ធិដោយ៖ Freshnews

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*