คู่ชีวิตจงเลือกคู่ชีวิตให้เหมือนรองเท้า ถึงไม่สวยมากแต่ขอให้ใส่สบาย

คําคม การเลือกคู่ชีวิต  ตัดสินใจ เลือก คู่ชีวิต  จิตวิทยา เลือกคู่  ทฤษฎีการเลือกคู่ครอง จิตวิทยา  เลือกคู่ชีวิตผิด  การเลือกคู่ครอง  หลักการเลือกคู่ครอง พุทธ  คู่ครองที่ดี

คู่ชีวิต รองเท้าแตะมีขายตามร้านทั่วไป เวลาที่เราไปเห็นก็จะนึกส น ใจ มีคนเสนอขายให้ราคาถูก ๆก็ไม่เคยคิดจะซื้อแต่พอจำเป็นเข้าจริง ๆคําคม การเลือกคู่ชีวิต ก็ต้องไปซื้อมาแก้ขัด ก่อนอยู่ดี รองเท้าบางคู่ใหม่ ๆอาจรู้สึกสบายแต่ถ้าใส่นานๆ เข้าอาจจะรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ ไม่เหมาะกับเรา (อย ากจะถอดทิ้งเสียเหลือเกิน)รองเท้าบางคู่ลองใส่ ที่ร้านแล้วรู้สึกแปลก ๆ อาจมีบ้างที่คับไป หรือ หลวมไปแต่ใครจะรู้…บางทีพอใส่ไปซักพักหนัง อาจจะขย ายพอดี กับ เท้าของเราจนรู้สึกว่าดีเหลือเกิน ตัดสินใจ เลือก คู่ชีวิต ที่ตอนนั้นตัดสินใจเลือกคู่นี้ รองเท้าบางคู่ดู ภายนอกอาจตลกแต่รู้มั๊ยว่า…บางทีเมื่อมันมา

้้้ะ้

ตัดสินใจ เลือก คู่ชีวิต

จงเลือกคู่ชีวิตให้เหมือนเลื

คําคม การเลือกคู่ชีวิต

อยู่คู่กับเท้า ของเราอาจจะทำให้ทั้งเท้าของเรา และรองเท้าดูดี จิตวิทยา เลือกคู่ผิดหูผิดตาไปส่วนรองเท้าคู่ไหน ที่เห็นคนอื่นใส่แล้วดูดีก็ไม่แน่เสมอไปว่าเมื่อเราใส่แล้วจะดีเหมือนกับที่คนอื่นใส่ ใครที่มีรองเท้ามากเกิน ความจำเป็นเขาเหล่านั้น ก็คงจะไม่รู้ว่าคู่ไหนเป็นคู่โปรด ตราบเมื่อเค้าได้เสียรองเท้าคู่นั้นไปซึ่งมันก็อาจจะสายไปเสียแล้วที่จะทวงคืน แล้วรองเท้าตามโรงแรมล่ะรองเท้าสาธารณะเหล่านั้นได้ผ่านเท้า ของผู้คนมามากมายบางคู่อาจยังใหม่บางคู่อาจดู โทรมบางคู่ อาจจะนำพา โรคมาสู่ผู้ที่ใส่แต่รองเท้าสาธารณะเหล่านี้มีความเหมือนกันอ ยู่อย่างหนึ่งคือ อยากมากจน เรียกว่า…แทบจะไม่มีเลยที่จะมีคนมาขอซื้อเป็นเจ้าของ นอกเสียจากซื้อไว้ ดูเล่นซึ่งจะไม่มีทางได้สัมผัส ความรักระหว่างเจ้าของ ทฤษฎีการเลือกคู่ครอง จิตวิทยา กั บ รองเท้ารองเท้าที่เหมาะกับเราหาได้ไม่ยากและไม่ง่ายแต่ถ้าเดินไปแล้วเจอคู่ที่ถูกใจควรรีบตัดสินใจซื้อก่อนที่จะถูกคนอื่นมาตัดหน้าไปก่อนซึ่งรองเท้าคู่นั้นอาจจะเป็นคู่เดียวในโลกที่เหมาะกับ เรามากที่สุดก็ได้ ส่วนรองเท้าบางคู่ที่ไม่เหมาะกับเราใส่แล้วไม่รู้สึกสบายอย่าพย าย าม

จงเลือกคู่ชี

เลือกคู่ชีวิตผิด

ใส่ต่อไปอีกเลยมีแต่จะทำให้เราทรมานและในที่สุดเราเลือกคู่ชีวิตผิด ก็ต้องโยนมันทิ้งไปอยู่ดี รองเท้าสมัยใหม่ดูแล้วเท่แต่รองเท้าสมัยเก่าใส่แล้ว ก็ดูดีไปอีกแบบ จะสมัยไหนก็ช่างขอให้ใส่แล้วสบายที่สุดเมื่อเจอแล้วควรใส่ อย่างถะนุถนอมจะได้อยู่กับเราไปนานเท่านาน…. “รองเท้าก็เหมือนความรัก”เราต้องเลือกสิ่งที่เข้ากับเราได้ดีที่สุด และถ้าเลือกแล้ว ก็ต้องดูแลและใส่ใจ มันอยู่ตลอดเวลา“เรามีคู่ชีวิตไว้เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายช่วยเหลือกันย ามลำบาลอใจยามร้องไห้ดูแลกันเมื่อไม่สบาย เติมกำลังใจเวลาท้อหัวเราะด้วยกันในย ามมีความสุขผ่านความทุ กข์ไปด้วยกัน ฝากผีฝากไข้ย ามแก่เฒ่า”

ความรักกับรe

เลือกคู่ชีวิตผิด

รองเท้าแตะส่วนมากขายตามร้านทั่วไปดังนั้นเวลาเราไปเห็นก็ไม่เคยจะนึกสนใจมีคนเสนอขายให้ราคาถูกๆการเลือกคู่ครอง ก็ไม่เคยคิดจะซื้อแต่พอจำเป็นเข้าจริงๆ ก็ต้องไปซื้อมาแก้ขัดก่อนอยู่ดี รองเท้าบางคู่สบายใหม่ๆอาจรู้สึกสบาย แต่ถ้าใส่นานๆ เข้าอาจจะรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ไม่เหมาะกับเรา อยากจะถอดทิ้งเสียเหลือเกินรองเท้าบางคู่ลองใส่ที่ร้านแล้วรู้สึกแปลกๆอาจมีบ้างที่คับไปหรือ หลวมไปแต่ใครจะรู้ว่าบางทีพอใส่ไปซักพักหนังอาจจะขย ายพอดีกับเท้าของเราจนรู้สึกว่าดีเหลือเกินที่ตอนนั้นตัดสินใจเลือกคู่นี้องเท้าบางคู่ดูภายนอกอาจตลกแต่รู้มั๊ยว่าบางทีเมื่อมันมาอยู่คู่กับเท้าของเราอาจจะทำให้ทั้งเท้าของเราและรองเท้าดูดีผิดหูผิดตาไป ส่วนรองเท้าคู่ไหนที่เห็นคนอื่นใส่แล้วดูดีก็ไม่แน่เสมอไปว่ามาอยู่กับเราแล้วจะดีเหมือนอยู่กับคนอื่นเคยเจอมั๊ยใครที่มีรองเท้ามากมายเกินความจำเป็นเขาเหล่ านั้น

ก็คงจะไม่รู้ว่าคู่ไหนเป็นคู่โปรดตราบเมื่อเค้าได้เสียรองเท้าคู่นั้นไปซึ่งมันก็อาจจะสายไปเสียแล้วที่จะทวงคืนแล้วรองเท้าตามโรงแรมล่ะรองเท้าสาธารณะเหล่านั้นที่ได้ผ่ านเท้าของผู้คนมามากมายบางคู่อาจยังใหม่บางคู่อาจดูโทรมส่วนบางคู่อาจจะนำพาโรคมาสู่ผู้ที่ใส่แต่รองเท้าสาธารณะเหล่านี้ หลักการเลือกคู่ครอง พุทธมีความเหมือนกันอยู่อย่างนึงคือยากมากจนเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยที่จะมีคนมาขอซื้อเป็นเจ้าของนอกเสียจากซื้อไว้ดูเล่น ซึ่งก็จะไม่มีทางได้สัมผัสกับความรักระหว่างเจ้าของกับรองเท้าเฮ้อน่าสงสาร รองเท้าที่เหมาะกับเราหาไม่ยาก และไม่ง่ายแต่ถ้าเดินไปแล้วเจอคู่ที่ถูกใจ อยากบอกว่าให้รีบตัดสินใจซื้อก่อนที่จะถูกคนอื่นมาชิงตัดหน้าไปก่อนซึ่งรองเท้าคู่นั้นอาจจะเป็นคู่เดียวในโลกที่เหมาะกับเรามากที่สุดก็ได้ส่วนรองเท้าบางคู่ที่ไม่เหมาะกับเราใส่แล้ว

ม่รู้สึกสบายขอแนะนำว่าอย่าพยายามใส่ต่อไปอีกเลยมีแต่จะทำให้เราทรมานเพราะในที่สุดเราก็ต้องโยนมันทิ้งไปอยู่ดีรองเท้าสมัยใหม่ดูแล้วกิ๋บเก๋แต่รองเท้าสมัยเก่าใส่แล้วก็ดูดีไปอีกแบบจะสมัยไหนก็ช่าง ขอให้ใส่แล้วสบายที่สุดแล้วเมื่อเจอแล้วจงใส่มันอย่างถะนุถนอมจะได้อยู่กับเราไปนานเท่านาน คู่ครองที่ดีแต่ที่แน่ๆคุณจะไม่มีวันได้รู้หรอกว่ารองเท้าคู่ไหนเหมาะกับคุณที่สุดจะเมื่อคุณได้ลองใส่มันเท่านั้นวันนี้คุณได้เจอรองเท้าที่คุณคิดว่าเหมาะกับคุณที่สุดหรือยังพยายามเสาะหาต่อไปเถอะเราเชื่อว่าซักวันคุณจะได้เจอรองเท้าคู่ที่ดีที่สุดสำหรับคุณอย่างแน่นอนอย่าเลยนะอย่าพยายามเดินเท้าเปล่าเลยเพราะบนถนนมีเศษหินเศษแก้วพร้อมบาดเท้าของคุณหารองเท้าซักคู่มาใส่ป้องกันก่อนดีกว่าแม้ว่าคู่นั้นอาจจะยังไม่ใช่คู่ที่ดีที่สุดสำหรับคุณก็ตาม  คู่ชีวิต

เครดิต  sabaisabuy.com

เเนะนำ