น้ำมันแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร แบบไหนที่เหมาะกับรถยนต์ของเรา

น้ำมัน เชื้อเพลิง แต่ละประเภท  แก๊สโซฮอล์ 91 , เบนซิน 95 กับ แก๊สโซฮอล์ 95 เหมือนกันไหม  เบนซิน 95 คือ  แก๊สโซฮอล์ คือ  น้ำมันเบนซิน คือ  ค่าออกเทนคืออะไร  น้ำมันดีเซล กับ น้ำมันเบนซิน ต่างกันอย่างไร

น้ำมันแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร น้ำมันแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร แบบไหนที่เหมาะกับรถยนต์ของเรา ?รู้หรือไม่ ! น้ำมันแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร แก๊สโซฮอล์ 91แบบไหนที่เหมาะกับรถยนต์ของเรา ? กับเทคนิคช่วยให้เติมน้ำมันได้คุ้มค่าและประหยัดที่สุด

น้ำมันแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร

น้ำมัน เชื้อเพลิง แต่ละประเภท

น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร? ควรเติมแบบไหนดี?สิ่งสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนน้ำมัน เชื้อเพลิง แต่ละประเภท โดยเกิดจากการเผาไหม้ในห้องเครื่องยนต์ ซึ่งประเทศไทยมีน้ำมันเชื้อเพลิงให้เลือกเติมหลากหลาย แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ เบนซิน และดีเซล ซึ่งราคาก็แตกต่างกันไป แล้วน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร? และน้ำมันแบบใดที่เหมาะที่สุดสำหรับรถของเราน้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงที่กลั่นออกมาจากน้ำมันดิบ และนำมาปรับปรุงคุณภาพ เรียกว่า ออกเทน ซึ่งความเข้มข้น ของค่าออกเทนนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละประเภท เช่น เครื่องบิน, รถยนต์ เป็นต้น ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันบ่อยๆ จะเป็นตัว เบนซินออกเทน 95 หรือเรียกง่ายๆว่า เบนซิน 95 ที่มีความเข้มข้นสูงสุดที่ใช้กันในรถยนต์บ้านเรา

น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร ?

เบนซิน 95 กับ แก๊สโซฮอล์ 95 เหมือนกันไหม

บนซิน 95 หรือเรียกง่ายๆว่า เบนซิน 95 เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีความเสถียรที่สุด และมีราคาสูง เบนซิน 95 กับ แก๊สโซฮอล์ 95 เหมือนกันไหม สามารถใช้ได้กับรถยนต์แทบทุกประเภท มีค่าออกเทนสูงอยู่ที่ 95% ทำให้การเผาไหม้ของเครื่องยนต์สมบูรณ์และสะอาด การตอบสนองในการขับขี่เต็มประสิทธิภาพเบนซิน 91 เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีค่าออกเทนอยู่ที่ 91% มีอัตราการเร่ง และการตอบสนอง ต่ำกว่าเบนซินออกเทน 95 เล็กน้อย ปัจจุบันภาครัฐ ทำการยกเลิกการขายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดนี้ไปแล้ว

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ คือ?แก๊สโซฮอล์คือการรมตัวกันของ “น้ำมันเบนซิน(Gasoline)” และ “แอลกอฮอล์(Alcohol)” กลายเป็น Gasohol เริ่มจากแนวคิดเบนซิน 95 คือ การหาสิ่งทดแทนพลังงานของน้ำมันกับการแก้ปัญหาราคาตกต่ำของพืชผัก โดยใช้แอลกอฮอล์ที่สกัดจากพืช เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าว และอ้อย ที่เรียกว่า เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ มาผสมผสานกับน้ำมันเบนซิน จนกลายมาเป็นพลังงานทดแทน แก๊สโซฮอล์ (Gasohol) ในปัจจุบัน จะสังเกตเห็นได้ว่า มีตัว E และตามด้วยตัวเลข นั้นก็คือ จำนวนเปอร์เซ็น ที่มีเอทานอลผสมอยู่นั่นเอง

น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร ?

น้ำมันดีเซล กับ น้ำมันเบนซิน ต่างกันอย่างไร

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95(E10) เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มของแก๊สโซลีน ที่ถูกผลิตมาให้ใช้แทน เบนซินออกเทน 95 แก๊สโซฮอล์ คือโดยมีส่วนผสมของ น้ำมันเบนซินออกเทน 95 : 9 ส่วน และเอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล์)ที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% : 1 ส่วน ทำให้แก๊สโซฮอล์ที่ออกมามีออกเทนเทียบเท่ากับ เบนซิน 95 ส่วนใหญ่ในปั้มน้ำมัน จะมีให้บริการมากกว่าน้ำมันที่เป็นออกเทน 95น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91(E10) เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของ น้ำมันเบนซินออกเทน 91: 9 ส่วน ผสมกับเอทานอล ที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% : 1 ส่วน มีข้อดีคือ ราคาถูก และเป็นที่นิยมอย่างมาก ไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะเครื่องยนต์ และอัตราการเร่งไม่แตกต่างจากน้ำมันเบนซินออกเทน 91 มากนักน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ E20 เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของ น้ำมันเบนซินออกเทน 95 : 80% ผสมกับเอทานอล 20% มีราคาถูก ประสิทธิภาพการใช้งาน อัตราในการเร่งจะด้อยกว่าแก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 เน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลัก

แก๊สโซฮอล์ คือ

น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ E85 เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของ น้ำมันเบนซินออกเทน น้ำมันเบนซิน คือ95 : 15% ผสมกับเอทานอล 85% เป็นน้ำมันที่มีราคาถูกที่สุด เพราะมีปริมาณส่วนผสมของน้ำมันเบนซินออกเทนที่ค่อนข้างน้อย มีการระเหยสูง เพราะมีส่วนผสมของแอลกอฮอลมาก หากมีการขับขี่ในระยะทางไกลๆ เป็นระยะเวลานาน จะสังเกตได้ถึงการเผาไหม้ที่ไวกว่าน้ำมันชนิดอื่น เเม้จะมีราคาถูก แต่ก็ต้องเติมน้ำมันบ่อยกว่าชนิดอื่นๆ และสมรรถนะในการขับขี่ ไม่เทียบเท่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินแบบธรรมดา น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ E85 ต้องใช้กับรถยนต์ FFV (Flexible Fuel Vehicle) เท่านั้น หากรถของคุณไม่ได้ระบุว่าสามารถเติมน้ำมันแก็สโซฮอล์E85 ก็ห้ามเติมโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลให้เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้น สะดุด และสตาร์ทติดยาก

น้ำมันดีเซล คือ?เป็นส่วนหนึ่งของน้ำมันดิบที่ได้จากโรงกลั่นน้ำมัน (เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซิน)ค่าออกเทนคืออะไร ซึ่งเป็นน้ำมันที่เรียกว่า น้ำมันใส หรือ Distillate Fuel มีจุดเดือดสูง อยู่ที่ประมาณ 180-370 องศาเซลเซียส เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ที่มีแรงอัดสูง (High Compression) และสามารถจุดระเบิดได้เอง การจุดระเบิดของเชื้อเพลิงชนิดนี้เกิดขึ้นมาจากความร้อนของแรงอัดสูงของอากาศในกระบอกสูบ โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้หัวเทียน น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จะมีสูตรที่ตายตัว แต่ในปั้มน้ำมันบางแห่ง จะมีน้ำมันดีเซลตัวพิเศษ ซึ่งเรียกว่า ดีเซลเกรดพรีเมียม ซึ่งจะมีราคาสูง แต่ส่งผลดีกับเครื่องยนต์มากกว่าน้ำมันดีเซลเกรดปกติน้ำมันดีเซล เกรดพรีเมี่ยม น้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม ของแต่ละแบรนด์ จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันตัวพิเศษ ที่มีราคาสูงกว่าแบบปกติ ข้อดีคือ มีการเผาไหม้ที่หมดจด ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มที่ ช่วยชะล้างสิ่งสกปรกภายในเครื่องยนต์ได้น้ำมันแบบน้ำมันดีเซล กับ น้ำมันไหนถึงเหมาะกับรถยนต์ของเรา?แล้วทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจริง ๆ แล้วรถยนต์ของเรานั้นเหมาะกับน้ำมันประเภทไหน แล้วควรที่จะเลือกเติมอย่างไรไม่ให้รถยนต์ของเราพังเบนซิน ต่างกันอย่างไร ซึ่งวิธีง่าย ๆ และเป็นวิธีเดียวเลยที่เราจะรู้ก็คือการดูสติ๊กเกอร์อยู่ใต้ฝาถังน้ำมัน ซึ่งบนสติ๊กเกอร์นั้นจะมีข้อมูลระบุไว้  น้ำมันแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร

เครดิต  ejan