พยากรณ์อากาศ 7 วันรายภาค

พยากรณ์อากาศ  พยากรณ์อากาศวันนี้ กรุงเทพ พยากรณ์อากาศดาวเทียม พยากรณ์อากาศวันนี้ รายชั่วโมง พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 1 เดือน พยากรณ์อากาศ พัทยา สภาพอากาศ ตําแหน่ง ปัจจุบัน พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ พยากรณ์อากาศภูเก็ต

 

พยากรณ์อากาศในช่วงวันที่ 16 – 18 พ.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ส่วนในช่วงวันที่ 19 – 22 พ.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลง

 

พยากรณ์อากาศวันนี้ กรุงเทพ
                พยากรณ์อากาศวันนี้ กรุงเทพ

พยากรณ์อากาศวันนี้ กรุงเทพ

โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในช่วงวันที่ 20 – 22 พ.ย. 65 หย่อมความกดอากาศต่ำจากบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบน ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างในระยะแรก และจะเลื่อนข้นไปพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางในระยะต่อไป ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 21 – 22 พ.ย. 65 พยากรณ์อากาศวันนี้ กรุงเทพ

ภาคเหนือ

พยากรณ์อากาศดาวเทียม

อากาศเย็นทางตอนบนของภาค กับมีหมอกในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 – 15 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 16 – 20 พ.ย. 65 ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 22 พ.ย. 65 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. พยากรณ์อากาศดาวเทียม

 

พยากรณ์อากาศดาวเทียม
                    พยากรณ์อากาศดาวเทียม

 

พยากรณ์อากาศวันนี้ รายชั่วโมง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 16 – 18 พ.ย. 65 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ ส่วนใหญ่ทางตอนล่างของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส 

ส่วนในช่วงวันที่ 19 – 22 พ.ย. 65 ตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-18 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 1 เดือน

 

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 1 เดือน

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 16 – 19 พ.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่

ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 พ.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก พยากรณ์อากาศ พัทยา

 

 

พยากรณ์อากาศวันนี้ รายชั่วโมง
                 พยากรณ์อากาศวันนี้ รายชั่วโมง

 

 

พยากรณ์อากาศภูเก็ต

ในช่วงวันที่ 16 – 19 พ.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่

ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 พ.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส 

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) สภาพอากาศ ตําแหน่ง ปัจจุบัน

พยากรณ์อากาศ พัทยา

ในช่วงวันที่ 16 – 20 พ.ย. 65 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ในช่วงวันที่ 21 – 22 พ.ย. 65 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

ในช่วงวันที่ 16 – 18 พ.ย. 65 ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ในช่วงวันที่ 19 – 22 พ.ย. 65 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง พยากรณ์อากาศเชียงใหม่

 

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 1 เดือน
              พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 1 เดือน

 

สภาพอากาศ ตําแหน่ง ปัจจุบัน

ในช่วงวันที่ 16 – 18 พ.ย. 65 ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 19 – 22 พ.ย. 65 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 34 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล พยากรณ์อากาศภูเก็ต 

 

สภาพอากาศ ตําแหน่ง ปัจจุบัน
                 สภาพอากาศ ตําแหน่ง ปัจจุบัน

 

พยากรณ์อากาศเชียงใหม่

ในช่วงวันที่ 16 – 19 พ.ย. 65 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่

ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ในช่วงวันที่ 20 – 22 พ.ย. 65 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส

ออกประกาศ 16 พฤศจิกายน 2565 11:00 น. “พยากรณ์อากาศ” พยากรณ์อากาศ

 

ขอบคุณเครดิต https://www.tmd.go.th/forecast/sevenday

 

ข่าวแนะนำ