ในหลวง – พระราชินี ทรงปฏิบัติภารกิจต่อด้วยพระวรทัยตั้งมั่นแม้ทรงทราบข่าวพระองค์ภาฯ

ข่าวในพระราชสํานักวันนี้ ล่าสุด ข่าว ร.10 ล่าสุด วันนี้ 2565 ข่าวในพระราชสํานักวันนี้ สด ข่าว พระ ราช สำนัก องค์ ภา ข่าวพระราชสํานักช่อง7 ข่าวในพระราชสํานัก เจ้าคุณพระ ข่าวในพระราชสํานักวันนี้ ล่าสุด ช่อง3 ข่าวในพระราชสํานัก พระราชินีสุทิดา ข่าวในพระ ราช สำ นัก วันนี้ ล่าสุด ข่าวในพระ ราช สำ นัก วันนี้ สด

พระราชสำนักวาสนา นาน่วม เผย ในหลวงและพระราชินี แม้ทั้งสองพระองค์จะทรงทราบข่าวพระอาการประชวรของ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ แต่ทรงปฏิบัติภารกิจต่อจนลุล่วงจนจบ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จฯ เยี่ยม  วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสํานักวันนี้ ล่าสุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าข่าวในพระ ราช สำ นัก วันนี้ ล่าสุด พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

เวลา 18.42 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ข่าว ร.10 ล่าสุด วันนี้ 2565พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือข่าวในพระ ราช สำ นัก วันนี้ สด และโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจำปีการศึกษา 2564

พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสํานักวันนี้ ล่าสุด ช่อง3

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ข่าวในพระราชสํานักวันนี้ สดและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 20.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตข่าว พระ ราช สำนัก องค์ ภา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นำ ตุลาการทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสํานัก พระราชินีสุทิดา

ในโอกาสนี้ พลเอก เชิดชัย อังศุสิงห์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ และ พลโท ธนา เลาหวณิชข่าวพระราชสํานักช่อง7 หัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารสูงสุด ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย ในขณะที่ วาสนา นาน่วม นักข่าวสายการทหารชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ ว่า

พระพักตร์ “พระราชินี” เมื่อคืนนี้ ในหลวง-พระราชินี ยังทรงเข้มแข็งปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อจนจบ ข่าวในพระราชสํานัก เจ้าคุณพระทั้งพระราชทานกระบี่ นายร้อย – ตุลาการศาลทหารปฏิญาณตน แม้จะทรงรับทราบข่าว พระองค์ภา ทรงหมดพระสติที่ปากช่อง เขาใหญ่แล้ว ตั้งแต่ช่วงเย็นกว่า จะเสร็จสิ้น 2 พิธี 3 ทุ่ม ก่อนรีบเสด็จฯ เยี่ยมพระราชสำนัก

 

ขอบคุณเครดิตจาก  king.kapook

 

ข่าวแนะนำ