“คอตตอน ยูเอสเอ” ตอกย้ำความเชื่อมั่นอุตฯสิ่งทอไทย แนวคิด “Your Partner for Prosperity”

ยูเอสเอ ประเทศอะไร  ยูเอสเอ ญ  ยูเอสเอ ทีม  ยูเอสเอหญิง  บริษัท เอ ยูเอสเอ จำกัด  มิส ยูเอส เอ 2020  ยูเอสเอเมเจอร์ลีกซอกเกอร์  USA

ยูเอสเอ  “คอตตอน ยูเอสเอ” ตอกย้ำความเชื่อมั่นอุตฯสิ่งทอไทย แนวคิด “Your Partner for Prosperity”

เอสเอยูเอสเอ ประเทศอะไร

ผู้บริหารในแวดวงอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ตัวแทนจากแบรนด์ต่างๆ

โรงงานปั่นด้าย โรงงานทอผ้า และโรงงาน ตัดเย็บ กว่า 200 คน เข้าร่วมงานยูเอสเอ ญ “คอตตอน เดย์” (Cotton Day) เพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย และสนับสนุนการใช้เส้นใยฝ้ายที่ยั่งยืนจากสหรัฐอเมริกา โดยงาน “คอตตอน เดย์” ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Your Partner for Prosperity” โดยเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยน และเข้าใจประโยชน์ของการใช้ใยฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังนำเสนอโปรแกรมต่างๆจาก “คอตตอน ยูเอสเอ” ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม U.S. Cotton Trust Protocol® , COTTON USA SOLUTIONS™ และ COTTON USA™ Licensing Program

งาน “คอตตอน เดย์”

ตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในการเป็นแหล่งเส้นใยฝ้ายที่ยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน ยูเอสเอ ประเทศอะไรอีกทั้งยังสร้างความเข้าใจด้านศักยภาพของการใช้เส้นใยฝ้ายจากสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อยอดธุรกิจให้กับบริษัทในประเทศไทย โดยในงาน สมาชิกโปรแกรม U.S. Cotton Trust Protocol® กว่า 20 รายซึ่งเป็นทั้งโรงงาน และผู้ผลิตได้นำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยเส้นใยฝ้ายจากสหรัฐอเมริกามาจัดแสดง ในฐานะสมาชิกของโปรแกรม U.S. Cotton Trust Protocol® ซึ่งโรงงานผู้ผลิตเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนที่มีความโปร่งใส และได้รับการยอมรับจากแบรนด์ต่างๆที่ต้องการแหล่งผลิตสินค้าจากเส้นใยฝ้ายสหรัฐอเมริกา

เอสเอ

ยูเอสเอเมเจอร์ลีกซอกเกอร์

นายไกรภพ แพ่งสภา ตัวแทนคอตตอน ยูเอสเอ ในกลุ่มประเทศอาเซียน กล่าวว่า สมาชิกของโปรแกรม ยูเอสเอ ทีม U.S. Cotton Trust Protocol® ต่างก็เชื่อมั่นว่าเส้นใยฝ้ายที่หมุนเวียนอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาได้ผ่านกระบวนการการปลูกอย่างยั่งยืนที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงต่อสังคม ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่มีเส้นใยฝ้ายที่ยั่งยืนและมีซัพพลายเชนที่มีความโปร่งใสต่อสมาชิกทุกราย

งาน “คอตตอน เดย์” ตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในการเป็นแหล่งเส้นใยฝ้ายที่ยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจด้านศักยภาพของการใช้เส้นใยฝ้ายจากสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อยอดธุรกิจให้กับบริษัทในประเทศไทย โดยในงาน สมาชิกโปรแกรม U.S. Cotton Trust Protocol® กว่า 20 รายซึ่งเป็นทั้งโรงงาน และผู้ผลิตได้นำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยเส้นใยฝ้ายจากสหรัฐอเมริกามาจัดแสดง ในฐานะสมาชิกของโปรแกรม U.S. Cotton Trust Protocol® ซึ่งโรงงานผู้ผลิตเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนที่มีความโปร่งใส และได้รับการยอมรับจากแบรนด์ต่างๆที่ต้องการแหล่งผลิตสินค้าจากเส้นใยฝ้ายสหรัฐอเมริกา

นายไกรภพ แพ่งสภา ตัวแทนคอตตอน ยูเอสเอ ในกลุ่มประเทศอาเซียน กล่าวว่า สมาชิกของโปรแกรม ยูเอสเอหญิง U.S. Cotton Trust Protocol® ต่างก็เชื่อมั่นว่าเส้นใยฝ้ายที่หมุนเวียนอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาได้ผ่านกระบวนการการปลูกอย่างยั่งยืนที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงต่อสังคม ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่มีเส้นใยฝ้ายที่ยั่งยืนและมีซัพพลายเชนที่มีความโปร่งใสต่อสมาชิกทุกราย

 

เอสเอ

 

บริษัท เอ ยูเอสเอ จำกัด

@@@ขอแสดงความยินดีกับพระมหาพรสวรรค์ จกฺกปุญโญ เจ้าสำนักสงฆ์วัดป่าพุทธไทยถาวร อัลบานี USA เมือง Delanson รัฐนิวยอร์ค ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธไทยถาวร อัลบานี อย่างเป็นทางการ เมื่องานประชุมกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุติในประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองแมรี่แลนด์ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2565…@@@เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 สมาคมชาวเหนือแห่งรัฐนิวยอร์ค จัดงานสังสรรค์ต้อนรับฤดูร้อน ณ วัดวชิรธรรมปทีป เมาท์เวอร์นอน ได้เรียนเชิญ พันเอก เทอดศักดิ์ ใจอารีย์ ที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันนั้นมีการแสดงรำฟ้อนแบบล้านนา ในชุด น้อยใจยา แสดงโดย คุณนิรมล ศิริวงศ์ Zucker รองประธานบริษัท เอ ยูเอสเอ จำกัด สมาคมพยาบาลไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสหรัฐอเมริกา (TNANA) คุณสุริยา อะละมาลา (คุณเม้ง)…

 

เอสเอ

ยูเอสเอหญิง

@@@ พระราชธรรมเวที เจ้าอาวาสวัดพุทธธรรม พระครูสิริคุณากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระภาวนาวชิรวิเทศ ประธานคณะสงฆ์วัดนวมินทราชูทิศ กรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระครูสังฆรักษ์ มิส ยูเอส เอ 2020 เจ้าอาวาสวัดป่า ชิคาโก พระครูรัตนปัญญา รองเลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ฯ และพระมหาสุรศักดิ์ สุรสกฺโก จากวัดแคนอก จ.นนทบุรี พร้อมทั้งคณะสงฆ์จากวัดพุทธรรม วัดธัมมาราม วัดป่า ชิคาโก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชิคาโก  วัดพระธรรมกาย ชิคาโก พร้อมทั้งคณะสงฆ์จากวัดนวมินทรราชูทิศ รัฐแมสซาชูแซตส์ วัดพระธาตุพนมอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย วัดพรหมวิชิรญาณ ยูเอสเอเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ รัฐมินนิโซตา วัดสัทธาธรรม รัฐเท็กซัส ร่วมเจริญพระพุทธมนต์…  ยูเอสเอ

เเนะนำ

เครดิต  thaihotnews.org