วันเด็กแห่งชาติวันเด็กแห่งชาติ 14 ม.ค.นี้ “ลุงตู่” เปิดทำเนียบรัฐบาลให้นั่งเก้าอี้นายกฯ

วันเด็๋ก2565 วันที่เท่าไหร่ วันเด็๋กแห่งชาติ 2564  วันเด็๋ก2563 วันที่เท่าไหร่  คําขวัญวันเด็๋ก2564

วัน เด็ ก 2565 วันที่ เท่า ไหร่  วันเด็กแห่งชาติ 2564  วันเด็ก2563 วันที่เท่าไหร่  ศาขวัญวันเด็ก2564

วันเด็กแห่งชาติ   “ลุงตู่” เปิดทำเนียบรัฐบาลจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ปีนี้ตรงกับเสาร์ที่ 14 ม.ค. ไฮไลต์ให้เด็กนั่งเก้าอี้นายกฯ รัฐบาลเผยมีกิจกรรมให้เยาวชนร่วมมากมาย พร้อมแจกจ่ายเด็กตามชายแดนและเด็กพิการนายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คําขวัญวันเด็๋ก2564เปิดเผยในวันนี้ (10 มกราคม 2566) ว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า ศาขวัญวันเด็ก2564“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ณ บริเวณทำเนียบรัฐบาล เพื่อส่งมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชนไทย

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็๋ก2565 วันที่เท่าไหร่

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม โดยมีตัวแทนเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆ เข้าพบ ประกอบด้วย เด็กเรียนดีที่มีความกตัญญู เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีวันเด็๋ก2563 วันที่เท่าไหร่ วันเด็ก2563 วันที่เท่าไหร่เข้าเยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้า ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี และตึกภักดีบดินทร์ สำหรับกิจกรรมที่จะจัดในปีนี้ภายใต้คำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี และมีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย ใจรักชาติ พลังอำนาจของเด็กไทย เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการ สถานการณ์จำลอง การแข่งขันกีฬา และเกมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในทุกมิติ ปลูกฝังให้รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี รักความเป็นไทย รักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างกิจกรรม อาทิ

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็๋กแห่งชาติ 2564

ความเป็นไทย ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของไทยในด้านต่างๆ การแสดงวัฒนธรรมอาหาร 7 ลุ่มน้ำของไทย การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย การส่งเสริมมารยาทไทย และนิทรรศการตามรอยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC เป็นต้นใจรักชาติ ประกอบด้วย วันเด็๋กแห่งชาติ 2564 วันเด็กแห่งชาติ 2564 กิจกรรมการแสดงเพื่อส่งเสริมความรักชาติผ่านบทเพลงโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงการเสวนาบทบาทเยาวชนไทยในการพัฒนาประเทศ และยังเปิดตึกภักดีบดินทร์ ฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ หนังสั้นบทเพลงเพื่อชาติและบัลลังก์ รถฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่ด้วย

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็๋ก2563 วันที่เท่าไหร่

พลังอำนาจของเด็กไทย จะมีการแสดงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล การแข่งขันเกม วัน เด็ ก 2565 วันที่ เท่า ไหร่ การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันกีฬา Esports เกมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดแสดงไดโนเสาร์จำลอง หุ่นยนต์และนักบินอวกาศ รถไมโครคาร์ (รถยนต์นั่งขนาดเล็กที่สุด) วันเด็๋กแห่งชาติ 2564และรถคาร์ท กิจกรรมการแจกลูกฟุตบอล 7,000 ลูกอีกจุดเน้นคือการสร้างความตระหนักของเยาวชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมเพื่อโลกสีเขียว ภายใต้แนวคิด “BCG Model” มีกิจกรรมให้เด็กนำขยะ ขวด กระป๋อง ที่สามารถขายได้มาแลกเป็นสิ่งของ และกิจกรรม “เด็กไทยยุคใหม่ ร่วมใจลดโลกร้อน Go Green Go Together” ด้วย

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็๋กแห่งชาติ 2564

นอกจากนี้ ยังเปิดศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร จำลองห้องแถลงข่าวเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกฝึกทดลองอ่านข่าว พร้อมร่วมสนุกเล่นเกมและรับแจกของขวัญ ของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง พาบุตรหลาน เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล “เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดทั่วประเทศในการส่งมอบความสุข รอยยิ้ม ความสนุกสนานให้แก่เด็กและเยาวชน วันเด็๋ก2565 วันที่เท่าไหร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าเมื่อต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมรวมกลุ่มกันจำนวนมาก หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ เมื่อจับต้องสิ่งของหรือก่อนรับประทานอาหาร เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย” วันเด็กแห่งชาติ

เครดิตthairath.co.th

 

แนะนำ