ยิ่งบ่นยิ่งด่าก็ยิ่งดื้อ วิธีรับมือลูกดื้อต้องทำแบบนี้แทน

วิธีรับมือลูกดื้อ   แก้กรรมลูกดื้อไม่เชื่อฟัง  ลูก 2 ขวบ ดื้อมาก  ลูกดื้อ ต่อต้าน วัยรุ่น  ลูก 4 ขวบ ดื้อมาก  ลูกดื้อ 10 ขวบ  ลูกวัยรุ่นดื้อมาก ทําไงดี  วิธีปราบลูกดื้อ เอาแต่ใจ  ลูก 7 ขวบ เอาแต่ใจ

  วิธีรับมือลูกดื้อ ยิ่งบ่นยิ่งด่าก็ยิ่งดื้อ วิธีรับมือลูกดื้อต้องทำแบบนี้แทน1. หนูรู้สึกยังไงบ้าง หนูคิดอะไรอยู่ปล่อยให้เขาได้แสดงออก หรือพูดถึงความรู้สึกของเขาออกมาอย่ าเพิ่งเข้าไปสั่งสอนอะไรเขาในเวลาแบบนี้เพราะเวลาที่คนเรามีอ ารมณ์ติ ดค้างอยู่ ต่อให้ใครพูดอะไรไปก็ไม่ฟังไม่รับเข้าหัวอยู่แล้วแก้กรรมลูกดื้อไม่เชื่อฟัง ต้องรอให้อ ารมณ์เย็นลงซะก่อน2. เกิดอะไรขึ้นหรือลูกพ่อแม่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เปิดโอกาสให้ลูกได้พูดบ้าง ไม่ควรด่วนตัดสินใจด้วยตัวเองแม้ว่าเขาจะทำผิดจริงก็ตาม เขาอาจยินดีที่จะยอมรับความผิดของเขาที่สำคัญ ไม่ควรต่อว่าลูกแต่ให้ทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น จากมุมมองของลูกเพื่อให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้น3. หนูตัดสินใจได้ไหมว่า เราควรทำอย่ างไรดีลูก 2 ขวบ ดื้อมาก เมื่อวิเคร าะห์เรื่องราวและผลที่ตามมาครบหมดแล้ว ลูกจะเลือกวิ ธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดออกมาจน

ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดเอาไว้แต่เราต้องเคารพในการตัดสินใจของลูกลูกดื้อ ต่อต้าน วัยรุ่น เพราะถ้าเราพูดกลับไปกลับมา จะยิ่งทำให้ลูกไม่เชื่อใจ และไม่อย ากจะปรึกษาเราอีกเลย4. หนูคิดว่าพ่อแม่ ต้องทำยังไงกับความผิดของหนูราสามารถหาทางออก และคิดแก้ปัญหาไปพร้อมกับลูกได้ลูก 7 ขวบ เอาแต่ใจ อาจจะเป็นการเสนอแนะแนวทางให้เขาให้เขารู้สึกถึงการร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกับเราและเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของลูกด้วยเช่นกัน5. หนูอย ากให้พ่อแม่ทำอะไรดีหากลูกเอ่ยปากให้พ่อแม่ช่วยอะไรเขาสักอย่าง คนเป็นพ่อแม่ต้องสนับสนุน และช่วยเหลือลูกอย่างเต็มที่เพราะพ ลั งสนับสนุนของพ่อแม่ จะส่งความเข้มแข็งไปถึงลูกทำให้เขามีความมั่นใจในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น6. ถ้าพ่อแม่ทำแบบนี้ แล้วหนูจะเป็นอย่ างไรเราต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่จะตามมา

หรือผลที่จะตามมา ถ้าแก้ปัญหาด้วยวิ ธีที่ลูกพูดมาเพื่อให้เขารู้ว่า ถ้าเขาทำแบบนี้ ลูก 4 ขวบ ดื้อมากจะได้รับผลแบบนี้เขาจะสามารถรับผลที่ตามมาได้ไหมการทำแบบนี้จะส่งผลให้ลูกเชื่อใจเราและเมื่อเขามีปัญหาอะไร เขาก็จะมาปรึกษาเรา7. ถ้าหนูทำผิดอีก คราวหน้าพ่อแม่ต้องทำยังไงให้เวลาลูก ให้โอกาสเขาได้ทบทวนตัวเอง ให้เขาได้ตัดสินใจ และคิดหาวิ ธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแล้วรอดูว่าเขาจะมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไหมผู้ใหญ่อย่ างเราอาจจะคิดว่า ลูกไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเองได้เพราะอายุยังน้อย แต่จริง ๆ แล้วเมื่อถึงที่สุดลูก ๆ จะมีความสามารถ และวิ ธีการแก้ไขปัญหาได้เอง เหมือนกับสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดนั่นแหละ

โฑฎฌ

ลูก 7 ขวบ เอาแต่ใจ

สาเหตุที่ลูกดื้

ลูก 4 ขวบ ดื้อมาก

วิธีรับมือเด็กดื้อ

ลูกดื้อ ต่อต้าน วัยรุ่น

8 วิธี รับมือลูกดื้อ "

แก้กรรมลูกดื้อไม่เชื่อฟัง

วลาเรานั่งมอง เป็ดจากตลิ่ง เราจะรู้สึกว่ามันตัวนิ่งมากๆแต่ถ้าน้ำใสซักหน่อยและเราสังเกตุดีๆลูกดื้อ 10 ขวบ,จะเห็นเลยว่าภายใต้ความนิ่งนั้น มันตีเท้าใต้น้ำอยู่ตลอดเวลา ไม่มีหยุดพักชีวิตเราก็เช่นกัน…ไม่ว่าเราจะเจองานหนักแค่ไหนงานยุ่งเท่าไหร่ เราก็ต้องประคับประคองตัวให้ลอยไปให้ได้เปรียบเหมือนต้องตีเท้าอยู่ใต้น้ำตลอดเวลาถึงแม้จะเหนื่อยบ้าง ล้าบ้าง ก็หยุดไม่ได้ เพราะอาจจะจมลงด้วยภาระหนี้สินที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อคนในครอบครัวเราก็ควร รั ก ษ า ความสงบเสงี่ยมภายนอกเอาไว้ไม่ตีโพยตีพายให้ใครเห็นถามว่า.. จะขอแสดงความอ่อนแอบ้างไม่ได้หรือ ?คำตอบคือ… ทำได้นะ แต่ไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนเห็นแค่ให้คนที่เรารัก คนที่เราไว้ใจ คนในครอบครัวที่คอยปลอบโยนเราก็พอแล้วยิ่งตอนนี้มีโซเชียลให้เราระบายได้โดยง่ายเราก็มักจะเผลอเอาเรื่องส่วนตัว

ไปบอกส่วนรวมเสียหมดชีวิตเหมือนกับการเล่น ไ พ่ บางทีก็ได้ไพ่ดี บางทีก็ไม่มี ดวงแต่ที่สำคัญคือ…ห้ามหงาย ไ พ่ลูกวัยรุ่นดื้อมาก ทําไงดี ให้คนอื่นดูจงทำงานหนักอย่างเงียบๆ แล้วปล่อยให้ความสำเร็จพูดแทนพร 9 ประการ ที่จะส่งเสริมให้คุณสำเร็จ1. หากคุณไม่แก่ง แ ย่ ง รอบกายคุณจะมากด้วยมิตรสหายหากคุณมีกำลังจงช่วยคนอื่นที่ลำบากกว่าแบบนี้เรียกว่าสร้างบารมี2. จงเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้บ้าง อย่าคิดแต่จะเป็นผู้ได้อยู่ฝ่ายเดียวทางเดินของคุณจะยิ่งมายิ่งกว้างขวาง แบบนี้ยิ่งเสริมบุญวาสนา3. คนอื่นอาจลงแรงมากกว่าคุณ แต่เป็นเพราะ คุณไม่ได้เห็นตอนที่เขาลงแรง

4. อย่าเอาแรงกดดันมาเป็นแรงขับเคลื่อน ใช้ ร่ า ง ก า ย จนเกินกำลัง กำไรแค่ไหนก็ขาดทุน วิธีปราบลูกดื้อ เอาแต่ใจ 5. สิ่งของฟุ่มเฟือยบางอย่างนำความพอใจมาสู่คุณเพียงครั้งคราวแต่ มันเติมเต็มชีวิตคุณไม่ได้ตลอดไปหรอก6. อย่าใช้ ร่ า ง ก า ย มากเกินไป สุ ข ภ า พ ดีคือ ต้นทุน ร่ า ง ก า ย ไม่แข็งแรง คุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไร7. อย่าคิดว่ารับราชการแล้วจะเหนือกว่าชาวบ้านถึงเวลาเกษียณก็ต้องเป็นชาวบ้านเหมือนเดิม8. อย่าเห็น ชื่อเสียง และ ลาภยศ เป็นสิ่งสำคัญหากไร้ซึ่งความดีงาม ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่น่านับถือ9. อย่าเห็นการทักทาย ของใครเป็นสิ่งน่ารำคาญคนที่ส่งข้อความให้คุณเสมอเพราะคุณยังอยู่ในสายตาเขา  วิธีรับมือลูกดื้อ 

เครดิต  fahhsai.com

เเนะนำ