สภาพอากาศ 7 วันพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2565

อากาศวันนี้  กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้  สภาพอากาศวันพรุ่งนี้  เช็คสภาพอากาศล่วงหน้า  พยากรณ์อากาศ ล่วงหน้า 7 วัน กรมอุตุ  เรดาร์ตรวจสภาพอากาศ  พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 1 เดือน  พยากรณ์อากาศดาวเทียม

สภาพอากาศ 7   ในช่วงวันที่ 20 – 23 ธ.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 25 ธ.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางพยากรณ์อากาศดาวเทียมอีกระลอกจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยและยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว สำหรับในช่วงวันที่ 19 – 20 ธ.ค. 65 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2 – 4 เมตร ทะเลอันดามันห่างฝั่งมีคลื่นสูง 2 – 4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 25 ธ.ค. 65 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง

สภาพอากาศ 7

พยากรณ์อากาศดาวเทียม

ในช่วงวันที่ 19 – 20 ธ.ค. 65 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 1 เดือนเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง และระวังภัยที่เกิดจากลมแรงและอากาศแห้ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565

สภาพอากาศ 7

กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้

คาดหมายอากาศรายภาค วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2565ภาคเหนือในวันที่ 19 – 21 ธ.ค. 65 พยากรณ์อากาศ ล่วงหน้า 7 วัน กรมอุตุ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 10 – 16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25 – 29 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 10 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 22 – 25 ธ.ค. 65 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยทางด้านตอนบนของภาค ในช่วงวันที่ 24 -25 ธ.ค. 65เรดาร์ตรวจสภาพอากาศอุณหภูมิต่ำสุด 15 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 32 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 5 – 12 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 20 – 25 ธ.ค. 65 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย

สภาพอากาศ 7

อากาศวันนี้

อุณหภูมิต่ำสุด 8 – 16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25 – 30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 10 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.ภาคกลางในช่วงวันที่ 20 – 23 ธ.ค. 65 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 16 – 21 เช็คสภาพอากาศล่วงหน้า องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28- 32 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 24 – 25 ธ.ค. 65 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 16 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.ภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 20 – 23 ธ.ค. 65 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 16 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1- 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 2 – 3 เมตรสวนในช่วงวันที่ 24 – 25 ธ.ค. 65 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย

สภาพอากาศ 7

พยากรณ์อากาศ ล่วงหน้า 7 วัน กรมอุตุ

อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)ในช่วงวันที่ 19 – 20 ธ.ค. 65ตอนบนของภาค : มีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 18 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้28 – 31 องศาเซลเซียสตอนล่างของภาค : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในวันที่ 19 ธ.ค. 65อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 – 4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตรในช่วงวันที่ 21 – 25 ธ.ค. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 สภาพอากาศวันพรุ่งนี้ ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)ในช่วงวันที่ 19 – 20 ธ.ค. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาคลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 2 – 4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 21 – 25 ธ.ค. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 20 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียสกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่ 20 – 23 ธ.ค. 65 อากาศเย็นในกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 18 – 23 องศาเซลเซียส อากาศวันนี้ อุณหภูมิสูงสุด 28 – 32 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 24 – 25 ธ.ค. 65 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 17 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. สภาพอากาศ 7

เครดิต .ryt9.com

ข่าวแนะนำ