“พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า” ไทยตอนบนอุณหภูมิลดอีก 2-4 องศาฯ

อากาศวันนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ สภาพอากาศวันพรุ่งนี้ เช็คสภาพอากาศล่วงหน้า พยากรณ์อากาศ ล่วงหน้า 7 วัน กรมอุตุ เรดาร์ตรวจสภาพอากาศ พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 1 เดือน พยากรณ์อากาศดาวเทียม

สภาพอากาศ 7 วัน“กรมอุตุนิยมวิทยา” พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (รายภาค) ในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส โดยมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอากาศวันพรุ่งนี้ และภาคตะวันออก ส่วนในช่วงวันที่ 2 – 4 มกราคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และระวังภัยที่เกิดจากลมแรงและอากาศแห้ง สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ตลอดช่วง คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ภาคเหนือ (29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566) ในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 อากาศเย็นถึงหนาว เช็คสภาพอากาศล่วงหน้า และอุณหภูมิลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส โดยมีฝนร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ทางตอนบนของภาค ในช่วงวันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2565 อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 3 – 10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566)

สภาพอากาศ 7 วัน

อากาศวันนี้

ในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10 – 16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 – 10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 2 – 4 มกราคม 2566 อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 8 – 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. ภาคกลาง (29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566) ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ ล่วงหน้า 7 วัน กรมอุตุอากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. ส่วนในวันที่ 3 – 4 มกราคม 2566 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ภาคตะวันออก (29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566) ในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง เรดาร์ตรวจสภาพอากาศและอุณหภูมิลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 30 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 2 – 4 มกราคม 2566 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566) ในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566 อากาศเย็น กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาค

สภาพอากาศ 7 วัน

กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้

ในช่วงวันที่ 2 – 4 มกราคม 2566 อากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก(29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566)พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 1 เดือน ในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566 อากาศเย็นในตอนเช้า ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 2 – 4 มกราคม 2566 อากาศเย็นในตอนเช้า

โดยฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส กรุงเทพและปริมณฑล (29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566) ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศดาวเทียมอากาศเย็น และอุณหภูมิลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 31 องศาเซลเซียส ส่วนในวันที่ 2 – 4 มกราคม 2566 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.สภาพอากาศ 7 วัน

 

 

ขอบคุณเครดิตจาก  bangkokbiznews

 

ข่าวแนะนำ