มนุษย์ผู้มีกระดูกแข็งแกร่งที่สุดในโลก

เรื่องราวของมนุษย์ผู้มีกระดูกแข็งแกร่ง หน้าที่ของกระดูก กระดูกมนุษย์มีกี่ชิ้น กระดูกแกน มีอะไรบ้าง กระดูกซี่โครงมีกี่ชิ้น กระดูกแขน มีกี่ชิ้น ส่วนประกอบของกระดูก กระดูก206ชิ้น กระดูก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 

กระดูกมนุษย์มีกี่ชิ้น

เรื่องราวของมนุษย์ผู้มีกระดูกแข็งแกร่ง เป็นโครงประกอบภายในร่างกาย ประกอบไปด้วยกระดูกชิ้นต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยโครงสร้างของข้อต่อ เอ็น กล้ามเนื้อ กระดูกอ่อน และอวัยวะต่าง ๆ หน้าที่ของกระดูก กระดูกในมนุษย์ผู้ใหญ่มีประมาณ 206 ชิ้น และคิดเป็นประมาณ 20 เปอร์เซนต์ของน้ำหนักร่างกาย อย่างไรก็ดี จำนวนของกระดูกอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทารกแรกเกิดจะมีกระดูกจำนวนประมาณ 300 ชิ้น ซึ่งต่อมากระดูกบางชิ้นจะมีการเชื่อมรวมกันระหว่างการเจริญเติบโต[1] เช่นส่วนกระเบนเหน็บและส่วนก้นกบของกระดูกสันหลัง นอกจากนี้ในทารกแรกเกิดยังมีโครงสร้างของกระดูกอ่อนอยู่มาก กระดูกมนุษย์มีกี่ชิ้น เพื่อให้มีการสร้างโครงสร้างของกระดูกระหว่างการเจริญเติบโต และจะมีการพัฒนาไปเป็นกระดูกทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดช่วงวัยรุ่น

 

กระดูกแกน มีอะไรบ้าง

 

ส่วนประกอบของกระดูก

โครงกระดูกมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ กระดูกแกน มีอะไรบ้าง ได้แก่ โครงกระดูกแกน และโครงกระดูกรยางค์ โครงกระดูกแกนประกอบด้วยกระดูกสันหลัง กระดูกซี่โครง กระดูกอก กะโหลกศีรษะ และกระดูกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนโครงกระดูกรยางค์ ซึ่งเชื่อมกับโครงกระดูกแกน ประกอบด้วยกระดูกโอบอก กระดูกเชิงกราน และกระดูกของรยางค์บน และรยางค์ล่าง กระดูกซี่โครงมีกี่ชิ้น โครงกระดูกมนุษย์มีหน้าที่สำคัญหกประการ ได้แก่ ค้ำจุนร่างกาย เคลื่อนไหว ป้องกันอวัยวะภายใน ผลิตเซลล์เม็ดเลือด สะสมแร่ธาตุ และควบคุมฮอร์โมน

 

หน้าที่ของกระดูก

 

กระดูกซี่โครงมีกี่ชิ้น

กระดูกจะติดต่อกับกระดูกอีกชิ้น กระดูกแขน มีกี่ชิ้น และประกอบเข้าด้วยกันเป็นโครงกระดูกด้วยเอ็นและกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นในกระดูกโคนลิ้น (Hyoid bone) ซึ่งเป็นกระดูกที่ไม่ติดต่อกับกระดูกชิ้นอื่น ๆ โดยตรง แต่จะยึดไว้ในบริเวณส่วนบนของคอหอยด้วยเอ็นและกล้ามเนื้อใกล้เคียง

กระดูกชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในมนุษย์คือกระดูกต้นขา (Femur) ส่วนประกอบของกระดูก ในขณะที่กระดูกชิ้นเล็กที่สุดคือกระดูกโกลน (Stapes) ซึ่งเป็นกระดูกของหูชั้นกลางชิ้นหนึ่ง

 

กระดูกมนุษย์มีกี่ชิ้น

กระดูกแกน มีอะไรบ้าง

ทุกวันนี้ กระดูก206ชิ้น การกลายพันธุ์ของ LRP5 ยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่ได้รับคำตอบ แต่นักวิทยาศาสตร์หวังว่าการค้นพบมนุษย์ที่มีกระดูกหนาแน่นจนน่าเหลือเชื่อเหล่านี้ กระดูก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ จะนำไปสู่การรักษาใหม่ ๆ โดยเฉพาะโรคกระดูพรุน เรื่องราวของมนุษย์ผู้มีกระดูกแข็งแกร่ง

ข่าวแนะนำ

 

 

ขอบคุณเครดิตจาก petmaya.com