10 เทคนิคที่หัวหน้าเก่งใช้

10 เทคนิคที่หัวหน้าเก่งใช้ 9 พฤติกรรม ของหัวหน้างานที่ลูกน้องไม่ชอบ สิ่งที่หัวหน้า ไม่ควร ทํา สิ่งที่หัวหน้าควร หยุด ทํา 5 อย่าง คุณสมบัติ 6 ประการ ของ หัวหน้างาน ลักษณะหัวหน้างานที่ไม่ดี หัวหน้าที่ดี ต้องมีลักษณะดังนี้ ลูกน้องถึงจะเคารพ หัวหน้างานที่ไม่อยากร่วมงานด้วย ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี

 

9 พฤติกรรม ของหัวหน้างานที่ลูกน้องไม่ชอบ

หัวหน้าที่ดี ต้องมีลักษณะดังนี้ ลูกน้องถึงจะเคารพ

  1. ใช้อำนาจเป็น

การใช้อำนาจในที่นี้ คือการใช้อำนาจในฐานะของเจ้านายอย่างเหมาะสมและไม่มากจนเกินไป

  1. ชี้เป้าหมายที่ชัดเจน

การชี้เป้าหมายที่ชัดเจน 9 พฤติกรรม ของหัวหน้างานที่ลูกน้องไม่ชอบ ช่วยให้ลูกน้องมีแนวทางที่ชัดเจนเช่นกัน

ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด

  1. สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เจ้านายที่ลูกน้องรักนอกจากจะมีความยุติธรรม มีคุณธรรม ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี และภาวะความเป็นผู้นำสูงแล้ว

  1. มีความยุติธรรมและมีภาวะความเป็นผู้นำ

ความยุติธรรมและภาวะความเป็นผู้นำคือคุณสมบัติที่ขาด สิ่งที่หัวหน้า ไม่ควร ทํา ไม่ได้ของผู้ที่จะเป็นหัวหน้าหากคุณต้องการให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่นรวดเร็วและงานมีคุณภาพสูง

สิ่งที่หัวหน้า ไม่ควร ทํา

คุณสมบัติ 6 ประการ ของ หัวหน้างาน

  1. ทำงานร่วมกับลูกน้อง

การทำงานร่วมกับลูกน้องช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สิ่งที่หัวหน้าควร หยุด ทํา 5 อย่าง และแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นแตกต่างจากเจ้านายที่จะพบเจอกันเฉพาะในการประชุมเท่านั้น

  1. สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม

ลูกน้องส่วนใหญ่มักจะประทับใจและให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างสุดความสามารถกับเจ้านายที่เห็นความสำคัญ

  1. เปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น

เจ้านายที่ดีต้องให้ลูกน้องได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองได้ คุณสมบัติ 6 ประการ ของ หัวหน้างาน

 

สิ่งที่หัวหน้าควร หยุด ทํา 5 อย่าง

สิ่งที่หัวหน้า ไม่ควร ทํา

  1. ช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพของตนเอง

ถึงแม้ว่าลูกน้องแต่ละคนจะทราบดีว่าตนเองมีความสามารถอะไรอยู่ หัวหน้างานที่ไม่อยากร่วมงานด้วย

  1. เปลี่ยนเรื่องย ากเป็นเรื่องที่ง่าย

ในแต่ละวันของการทำงาน นอกจากปัญหา ส า ร พั ด ลักษณะหัวหน้างานที่ไม่ดี ที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วความเยอะของเจ้านายยังสามารถสร้างความลำบากในการทำงานให้กับลูกน้องได้เช่นกัน

  1. ให้กำลังใจที่ดีและให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

บางครั้งความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นจากการทำงาน เจ้านายที่คอยให้กำลังใจที่ดีเข้าใจ ให้อภัยและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนลูกน้องอยู่เสมอคือเจ้านายในดวงใจเพราะไม่มีลูกน้องคนไหนอยากทำผิดพลาด หัวหน้าที่ดี ต้องมีลักษณะดังนี้ ลูกน้องถึงจะเคารพ และเมื่อผิดพลาดแล้วได้รับกำลังใจที่ดีให้เริ่มต้นใหม่ 10 เทคนิคที่หัวหน้าเก่งใช้

 

ขอบคุณเครดิตจาก jingjai999.com