กฎหมาย คาร์ซีท เป็นสินค้าควบคุม เข้มผู้ผลิต-นำเข้าต้องได้ มอก. มีผลปี 66

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธาน กมอ. กล่าวว่า กฎหมายคาร์ซีท แท็กซี่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ประกาศใช้มาตรฐานที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือคาร์ซีท มอก. 3418-2565 เป็นมาตรฐานทั่วไปตั้งแต่เดือนต.ค.ที่ผ่านมา โดยอ้างอิงมาจากมาตรฐานสากล UN R 44 ซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยบนท้องถนนที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก