“พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า” ไทยตอนบนอุณหภูมิลดอีก 2-4 องศาฯ

อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ภาคตะวันออก (29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566) ในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 30 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 2 – 4 มกราคม 2566 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566) ในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566 อากาศเย็น กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาค