ข่าว ดัง 10 ข่าวเด่น Talk Of The Town วงการบันเทิงไทย-ต่างประเทศปี 2565

เปิด 10 ข่าวเด่น Talk Of The Town 2565 กับประเด็นร้อนวงการบันเทิงไทย-ต่างประเทศ มีทั้งเรื่องที่น่ายินดี และ เรื่องเศร้าที่น่าใจหาย ตลอดปี 2565 มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายกับวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศ มีทั้งเรื่องที่น่ายินดี และ เรื่องเศร้าที่น่าใจหาย เรียกว่าแต่ละเรื่องนั้นถูกพูดถึงกันบนโลกโซเชียลทำเอาติดเทรนด์ทวิตเตอร์กันเลย และต้องบอกว่าปี 2565 มีกระแสให้ต้องพูดถึงตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปี วันนี้ทาง TNN Online ได้หยิบยก 10 อันดับข่าว Talk Of The Town  

“โนวาแวกซ์” ขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพวงเงิน 150 ล้านดอลลาร์

โนวาแวกซ์ประมาณการว่ารายได้สุทธิจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ 142.2 ล้านดอลลาร์ (หรือประมาณ 166.3 ล้านดอลลาร์ หากผู้ซื้อกลุ่มแรกเลือกซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติม) หลังจากหักส่วนลดของผู้ซื้อกลุ่มแรกและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายโดยประมาณที่ชำระโดยโนวาแวกซ์ ข้อเสนอและการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 2476 ฉบับแก้ไข (“กฎหมายหลักทรัพย์”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ หุ้นกู้นี้ไม่สามารถเสนอขายในสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง หุ้นกู้จะเสนอขายให้กับบุคคลที่เชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อภาคสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ Rule 144Aข่าวด่วนออนไลน์ ของกฎหมายหลักทรัพย์ การเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นสามัญที่ออกโดยการแปลงหุ้นกู้นั้นไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ หรือกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ หุ้นกู้และหุ้นอื่นใดไม่สามารถเสนอขายโดยไม่มีการลงทะเบียนหรือยกเว้นตามการยกเว้นที่เกี่ยวข้อง หรือในธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่บังคับใช้